ROBECO-GEPENSIONEERDEN
Namens de gepensioneerden hebben de volgende gepensioneerden functies bij het  Pensioenfonds Robeco:

Peter Reinders                      -  lid Verantwoordingsorgaan
Anne Zuidema                       -  lid Verantwoordingsorgaan

Anton Fiolet                          -   lid van het Bestuur
Willem van Someren GrĂ©ve -  plv. lid van het Bestuur

Pensioenfonds